Data Sheets

0600-0226 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB945 - 11509-03 pdf
0600-0227 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB946 - 10144-03 pdf
0600-0230 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB949M - 11424-02 pdf
0600-0232 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB950 - 12412-01 pdf
0600-0237 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB953 - 11877-01 pdf
0600-0238 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB954 - 12944-01 pdf
0600-0240 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB956 - 12311-01 pdf
0600-0243 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB961 - 11744-01 pdf
0600-0245 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB963 - 12480-01 pdf
0600-0246 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB964 - 12424-01 pdf
0600-0248 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB966 - 13034-01 pdf
0600-0249 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB967 - 12219-02 pdf
0600-0250 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB968 - 12220-02 pdf
0600-0251 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB969 - 12217-02 pdf
0600-0252 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB970 - 12218-03 pdf
0600-0253 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB971 - 12200-03 pdf
0600-0256 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB973 - 12427-01 pdf
0600-0258 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB974 - 12431-01 pdf
0600-0260 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB975 - 12436-01 pdf
0600-0261 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB776 - 12450-01 pdf
0600-0262 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB977 - 12446-01 pdf
0600-0263 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB978 - 12566-01 pdf
0600-0264 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB947 - 12555-01 pdf
0600-0265 - HIV-1 Seroconversion Panel - PRB960 - 11741-01 pdf
0600-0258 Accuvert HIV-1 Seroconversion Panel Data Sheet - Lot 10283366 pdf
0605-0028 - HBV-Seroconversion-Panel - PHM926 - 11873-04 pdf
0605-0033 - HBV-Seroconversion-Panel - PHM934M - 10120-04 pdf
0605-0041 - HBV-Seroconversion-Panel - PHM939 - 12547-02 pdf
0605-0059 - HBV-Seroconversion-Panel - PHM940 - 12633-01 pdf
0605-0060 - HBV-Seroconversion-Panel - PHM941 - 12637-01 pdf
0610-0210 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV913 - 12444-01 pdf
0610-0212 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV915 - 11671-03 pdf
0610-0214 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV917M - 11585-03 pdf
0610-0217 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV919 - 10028-03 pdf
0610-0218 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV920M - 12394-01 pdf
0610-0221 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV922 - 12221-01 pdf
0610-0223 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV924 - 12570-01 pdf
0610-0224 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV925 - 12574-01 pdf
0610-0225 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV926 - 12578-01 pdf
0610-0293 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV927 - 12594-01 pdf
0610-0294 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV928 - 12598-01 pdf
0610-0295 - HCV-Seroconversion-Panel - PHV929 - 12602-01 pdf
0615-0016 - HAV-Seroconversion-Panel - PHT903 - 12030-01 pdf
0615-0026 - HAV-Seroconversion-Panel - 12705-02 pdf
0605-0039 - HBV Seroconversion Panel - PHM937 - 10296522 pdf
0610-0223-DS-HCV-Seroconversion-Panel-10295213 pdf
0615-0017 - Syphilis-Seroconversion-Panel - PSS901 - 12648-02 pdf
0615-0038 - Chagas-Seroconversion-Panel - 12723-01 pdf
0615-0039 - CMV-Seroconversion-Panel - Batch-10142618 - 13017-01 pdf
0800-0248 - HIV-1-Incidence-Prevalence-Performance-Panel - 11122-01 pdf
0800-0249 - HIV-1-Genotype-Performance-Panel - PRD201 - 12373-01 pdf
0800-0251 - HIV-1-Drug-Resistance-Panel - PRD250 - 12037-01 pdf
0800-0262 - HIV-1-Group-O-Performance-Panel - 12659-02 pdf
0800-0297 - HIV-1-Early-Infection-Performance-Panel - 12716-02 pdf
0800-0300 - HIV-1-p24-Ag-MT-Performance-Panel - PRA204M - 12734-01 pdf
0800-0301 - HIV-1-LT-Performance-Panel - PRB109M - 12738-01 pdf
0800-0303 - HIV-1-MT-Performance-Panel - PRB205M2 - 12556-03 pdf
0800-0331 - HIV-1-2-MT-Performance-Panel - 12853-01 pdf
0800-0343 - HIV-2-MT-Performance-Panel - 12857-01 pdf
0800-0346 -HIV-1-WW-Performance-Panel - 13108-01 pdf
0800-0237 Accuset Anti-HIV-1 Mixed Titer Performance Panel Data Sheet 13329 - Lot 10256270 pdf
0805-0216 - HBc-IgM-MT-Performance-Panel - PHE203M2 - 12779-02 pdf
0805-0217 - HBsAg-MT-Performance-Panel - PHA207(M) - 12778-01 pdf
0805-0218 - HBc-HBs-MT-Performance-Panel - 12796-01 pdf
0805-0304 - HBsAg-LT-Performance-Panel - PHA107 - 12392-03 pdf
0810-0175 - HCV-MT-Performance-Panel - 12927-01 pdf
0810-0192 - HCV-LT-Performance-Panel - 12929-01 pdf
0820-0167 - HAV-MT-Performance-Panel - PHT202 - 12632-02 pdf
0805-0217-HBsAg MT Performance Panel (PHA207(M)- Batch 10142689 pdf
0805-0313 AccuSet HBV Performance Panel pdf
0815-0003 - Herpes-MT-Performance-Panel - PTH202 - 12624-01 pdf
0815-0004 - Toxoplasma-MT-Performance-Panel - PTT202 - 12606-01 pdf
0820-0184 - Rubella-MT-Performance-Panel - PTR201 pdf
0820-0186 - Parvovirus-B19-MT-Performance-Panel - PVP201 - 12353-01 pdf
0850-0024 - EBV-MT-Performance-Panel - PME202 - 12553-02 pdf
0820-0187 - WNV-Seroconversion-Panel - PWN901 - 11572-01 pdf
0845-0050 - Dengue-Early-Infection-Performance-Panel - 12677-01 pdf
0845-0073 - Chagas-Performance-Panel - 12727-01 pdf
0845-0074 Dengue-MT-Performance-Panel - 12849-01 pdf
0820-0191 - Syphilis-MT-Performance-Panel - PSS202M2 - 12655-01 pdf
0820-0192 - HTLV-MT-Performance-Panel - 12792-02 pdf
2400-0140 - HIV-1-HCV-HBV-NA-Qualification-Panel - QCA702 - 12265-02 pdf
2400-0158 - HIV-1-2-O-p24-Qualification-Panel - QRX701 - 12611-03 pdf
2400-0160 - HIV-1-2-Qualification-Panel - QRZ761 - 10741-04 pdf
2400-0141 - HBsAg-Qualification-Panel - QHA711 - 10720-07 pdf
2400-0145 - HBc-Qualification-Panel - QHG711 - 10723-04 pdf
2400-0148 - HCV-Qualification-Panel-Level-2 - QHV712 - 10641-07 pdf
2400-0182 - HCV-RNA-Genotype-Qualification-Panel - Batch-10164558 13026-03 pdf
2400-0161 - HPV-Qualification-Panel - QSH701 - 12370-02 pdf
2400-0181 - HTLV-1-2-Qualification-Panel - QRP713 - 12651-03 pdf
2410-0161 - HBsAg-Sensitivity-Panel - 13033-01 pdf
2410-0162 - HBV-DNA-Linearity-Panel Batch-10187874_12523-03 pdf
2410-0166 - HCV-RNA-Linearity-Panel - Batch-10159731 - 13047-01 pdf
HCV RNA AccuSpan Linearity Panel 2410-0166 Batch 10220359 pdf
2410-0162 - HBV-Linearity - Panel Batch -10231080 pdf
2410-0174 - CMV-DNA-Linearity-Panel - Batch-10164351 - 12719-03 pdf
2410-0200 - HIV-1-p24-Linearity-Panel - 12680-02 pdf
2410-0221 - HIV-1-RNA-Linearity-Panel - Batch-10158415 - 12770-02 pdf
2410-0221 HIV-1 RNA Linearity Panel - Batch 10220166 12770-03 pdf
2410-0221 - HIV-1 RNA AccuSpan Linearity Panel - Batch 10220166 pdf